• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Začiatok školského roka pre žiakov 2. - 9. ročníka bude 3.9.2018 o 8.30 hodine. Žiaci pôjdu do svojich tried podľa označenia. Budú mať prvú triednicku hodinu so svojimi triednymi učiteľmi. Ich prvé stretnutie skončí o 9.45 hodine.

       Slávnostné privítanie prvákov bude vo vestibule školy o 9.00 hodine. Deti spolu s rodičmi potom pôjdu do svojich tried. Rodičia dostanú prvé potrebné informácie od triednych učiteľov.

       ŠKD bude v prevádzke ráno od 6.00 hodiny a tiež po slávnostnom otvorení školského roka.

       Obedy v ŠJ sa budú podávať o 11.00 hodine.

       Prajeme všetkým žiakom a ich rodičom úspešné vykročenie do nového školského roka.