• Novinky

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZŠ BUDATÍNSKA 61

      • Od 01.05. 2018 zmena čísla účtu:

       IBAN SK51 5600 0000 0094 0107 3009

       Stravné sa platí vždy do konca predchádzajúceho mesiaca, teda poštové poukážky za MÁJ 2018 treba uhradiť do konca apríla 2018 a za JÚN 2018 ich treba uhradiť do 31.mája 2018.

       Starý účet bude k 31.05.2018 zrušený.

       Platby uhradené na starý účet po termíne 31.05.2018 vám budú vrátené na účet t.j. nebudete mať uhradenú stravu.

       Ďakujeme za pochopenie

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • Riaditeľka Základnej školy, Budatínska 61, 851 06 Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy z organizačných dôvodov.riaditeľské voľno dňa 07.05.2018 (pondelok).

       Dňa 07.05.2018 bude žiakom školy odhlásená desiata a obed. 

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 09..05.2018 (streda).

        

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy

      • Okresné kolo McDonalds Cup

      • Dnes sa na futbalovom ihrisku pri ZŠ Budatínska stretli futbalové družstvá. Zmerali si sily v okresnom kole súťaže McDonalds Cup. Naša futbalová desiatka odohrala dva základné zápasy a postúpila do semifinále. V ňom po úpornom boji prehrala a obsadila konečné 4. miesto. Ďakujeme za športový výkon a prajeme veľa ďalších športových zážitkov.   fotoalbum

      • SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

      • Srdečne pozývame všetkých rodičov a starých rodičov - stretnutie je dňa 14.04.2018 o 8:40 hod. pred ZŠ Budatínska odkiaľ bude presun na ZŠ Tupolevova.

       Hráme so ZŠ Holíčska od 9:00 do 9:55!!!

       Na spoločné športové dopoludnie sa tešia pp. Boboková a Kostelecká.

        

       V prípade záujmu kontaktujte vedenie školy na e-mail: zsbudatinska@gmail.com

       Ďakujeme všetkým záujemcom.

      • Zápis detí do 1. ročníka 2018/2019

      • 6. a 7. apríla sme školu otvorili pre našich budúcich prvákov a ich rodičov. Väčšina detí sa na tento deň pripravovala a tešila. Pani učiteľky a vychovávateľky ich privítali vo veľmi pekne vyzdobených triedach. Rodičia po prvý raz vypĺňali elektronickú prihlášku. Deti "vážne" pracovali v triedach, ale mohli sa aj pohrať, či pozrieť si rozprávku. Mnohým padlo dobre drobné občerstvenie, ktoré pripravila vedúca ŠJ s pani kuchárkami. Teší nás, že k budúcemu školskému roku  prihlásili rodičia do našej školy 122 detí.  fotoalbum

      • McDonalds Cup

      • 6. apríla sa 10 členné družstvo v zložení Michaela Lányiová, Mia Šmatláková, Vanesa Lamacká, Samuel Jakub, Samuel Kovács, David Gubančok, Tomáš Koszegi, Alex Melia, Samuel Bak, Patrik Dulla a náhradník Tomáš Sláviček zapojilo do jubilejného 20. ročníka McDonalds Cupu. Vo svojej skupine odohrali 3 zápasy. Po 1 víťazstve, 1 remíze a 1 prehre postúpili do okresného kola tejto súťaže, ktoré bude 20.4.2018. Budeme držať palce!   fotoalbum

      • CELOŠTÁTNE KOLO OLYPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      • V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa v IUVENT-e uskutočnilo celoštátne kolo 10. ročníka OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. 

       Naša žiačka Vanesa M. z IX.A triedy získala FANTASTICKÉ 3. miesto v KATEGÓRII C !!!

       BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME!

      • OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      • V marci sa uskutočnilo OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu úspešne reprezentovali:

       Samuel S. z IX.A triedy

       Tamara S. z VIII.A triedy

       Marína P. z V.B triedy

       Adam H. z V.C triedy SA UMIESTNIL NA NÁDHERNOM 2. MIESTE!!!

        

       ĎAKUJEME a BLAHOŽELÁME!

        

        

      • ZAUJÍMAVÁ PONUKA PRE RODIČOV

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme ďalšiu zaujímavú ponuku!

       Dňa 11.04.2018 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       AKO NA STRES?

       Kde - v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!