• Novinky

      • Beseda so spisovateľom Ivanom Lessayom

      • Aj žiaci 3. a 4. ročníka si Mesiac knihy pripomenuli besedou. Zavítal medzi nich spisovateľ Ivan Lessay a priniesol aj svoju knihu "A-KO-ŽE". Deti sa dozvedeli, ako táto kniha vznikla, kde zobral inšpiráciu, kto knihu ilustroval a vydal. Zaujímavo odpovedal na detské otázky. Beseda sa ukončila autogramiádou. Vydavateľstvu TRIOPublishing opäť vďačíme za spoluprácu pri organizovaní tejto besedy. fotoalbum

      • Deň otvorených dverí

      • Pred zápisom detí do 1. ročníka sa mali rodičia budúcich prvákov možnosť oboznámiť s prácou učiteľov a žiakov 1. a 2. ročníka. Pripravili sme pre nich otvorené hodiny zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, prvouky a plaveckého výcviku. Popoludní to boli otvorené ukážky činnosti v ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí túto možnosť využili.  fotoalbumy

      • Beseda so spisovateľkou G. Dittelovou

      • V piatok 16.3.2018 sme v našej školskej knižnici privítali milú návštevu. Pozvanie na besedu o svojich knihách prijala pani spisovateľka Gabriela Dittelová aj s pani ilustrátorkou Zuzanou Lipnickou. Žiaci prvých a druhých ročníkov s nimi strávili veľmi príjemný čas. Diskusia bola živá, často aj úsmevná, napriek tomu, že niektorí žiaci sa stretli s tvorcami kníh po prvýkrát.  Veľké poďakovanie patrí aj vydavateľstvu TRIOPublishing, v spolupráci s ktorým bola táto beseda zorganizovaná.  fotoalbum

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • 13.3 a 14.3. sa 12 žiakov našej školy zúčaslo okresného kola Pytagoriáády. Boli to najúspešnejší riešitelia školského kola tejto súťaže. Darilo sa im aj v okresnom kole. Úspešnými riešiteľmi boli: Samuel B. - 3.C, Tomáš S. - 4.C, Samuel K. - 4.C, Filip P. - 5.B, Anastasiia S. - 5.B, Zuzana S. - 5.C      Blahoželáme                          

      • Návšteva detí z MŠ Lietavská

      • V škôlke na Lietavskej ulici sa už deti tiež tešia, že z nich budú školáci. Naši prváci s pani učiteľkami ich pozvali do svojich tried. Predviedli im, ako pracujú: čítajú, píšu, počítajú, ale aj hrajú sa. Škôlkari sa boli pozrieť aj v telocvični a školskom bazéne. Hodina rýchlo ubehla a bolo treba vrátiť sa do škôlky. Onedlho nás však mnohí navštívia znovu - bude totiž zápis do 1.ročníka.  fotoalbum

      • Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

      • Srdečne pozývame rodičov budúcich prvákov na Deň otvorených dverí pred zápisom do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční 22.03.2018 v dopoludňajších hodinách 8.00 - 10.40 a popoludňajších hodinách 14.00 - 14.50 podľa rozvrhu zverejnenom na našej stránke v záložke Zápis do 1. ročníka.

      • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Vážení rodičia,

       zápis do 1.ročníka pre školský rok 2018/19 sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2018. Všetky potrebné dokumenty a tlačivá sú zverejnené na našej stránke v záložke Zápis do 1.ročníka. Spustená bude aj elektronická prihláška žiaka do 1.ročníka. Rodičia si ju môžu vyplniť doma. S vytlačenou a podpísanou prihláškou prídu s dieťaťom na zápis. V platnosti zostáva aj možnosť vyplnenia a vytlačenia papierového zápisného lístka z našej stránky alebo vyplnenie lístka priamo na zápise.

      • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Pred jarnými prázdninami sa 25 žiakov 1.stupňa zúčastnilo školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Boli to víťazi triednych kôl. Porota mala neľahkú úlohu vybrať z nich tých najlepších. Napokon sa rozhodla, že našu školu budú v okresnom kole tejto súťaže, ktoré bude 20.3. reprezentovať Liana Barime Muka a Lara Blahová. Prajeme im, aby aj naďalej boli úspešné. fotoalbum

      • BLAHOŽELANIE NIKOLASOVI B. zo VI.B triedy !!!

      • Srdečne blahoželáme NIKOLASOVI B. zo VI.B triedy, ktorý sa umiestnil na úžasnom treťom mieste v okresnom kole dejepisnej olympiády!

       Poďakovanie patrí aj p. učiteľke RNDr. Alojzii Plačkovej, ktorá Nikolasa úspešne pripravovala na túto predmetovú olympiádu.

      • Angličtina pre každého

      • Milí žiaci, rodičia, zamestnanci a priatelia školy,

       v záložke ANGLIČTINA PRE KAŽDÉHO sa nachádza zatiaľ približne 100 fráz v anglickom a slovenskom jazyku, ktoré môžu byť užitočné pre každého najmä pri cestovaní. Radi by sme však v budúcnosti postupne pridávali ďalšie frázy pre konkrétne situácie, jazykové okienko a pod. 

       Uvítali by sme preto aj rôzne zaujímavé návrhy od vás.

       V prípade, že budete chcieť doplniť nové frázy alebo iné vhodné sekcie do ANGLIČTINY PRE KAŽDÉHO, neváhajte! 

       VAŠE NÁVRHY nám môžete doručiť alebo poslať osobne, prostredníctvom dieťaťa, internetovej žiackej knižky alebo e-mailom.

       Ďakujeme všetkým!

        

       Vedenie školy

      • PRVÝ JARNÝ DEŇ???

      • OSLÁVME SPOLU NETRADIĆNE PRVÝ JARNÝ DEŃ!!!

       Jednoduché. Oblečme sa do zelenej farby dňa 20.03.2018 a užime si tento zelený deň!

        

       Informácie:

       KEDY:         20. marec 2018     

       AKO:          Obleč sa do ZELENEJ FARBY

       KTO:           Všetci žiaci a zamestnanci našej školy

       PREČO:      Aby sme SPOLOČNE oslávili PRÍCHOD JARI 

        

       Vaša škola

        

      • Jarné prázdniny

      • Prajeme všetkým žiakom príjemné strávenie JARNÝCH PRÁZDNIN, ktoré sa začínajú 3. marca a končia 11. marca 2018. Vyučovanie sa začne po prázdninách v pondelok 12. marca 2018.