• Novinky

      • PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA (termín 15.1. – 19.1.2018)

      • V dňoch 15. – 19.01.2018 majú naši žiaci piateho ročníka neobvyklú možnosť zúčastniť sa netradičných vyučovacích hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy Spoznaj mňa a kultúru mojej krajiny, Tradície krajiny, Umenie, Práca v tíme, Prezentačné zručnosti, Moja cesta v živote sú primerané a prispôsobené tejto vekovej skupine. Ide o projekt EDUCATE SLOVAKIA. V rámci jedného týždňa a riadneho vyučovania každý žiak piateho ročníka absolvuje 5 vyučovacích hodín anglického jazyka v skupinách tak, ako sú rozdelení na vyučovacie hodiny anglického jazyka. Program v angličtine bude vždy realizovať medzinárodná dvojica vyučujúcich – zahraničných lektorov.

        

       Organizátor

       AIESEC Slovensko, o.z.

       Štúrova 3811 02 Bratislava

       educateslovakia(@)aiesec.sk

      • Teplákový deň v škole???

      • Dňa 16.1. vyhlasuje ZŠ Budatínska

       TEPLÁKOVÝ   DEŇ!

       Každý miluje tepláky, ale do školy si ich len tak možno neoblečie. 

        Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

      • Cesta slovanskou históriou

      • V utorok 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov 5. - 9. roč., ktoré zrealizovala Via Historica. Zaujímavý výučbový program štylizovanej hodiny dejepisu, ktorá bola zamerané na dejiny Slovákov, si naši žiaci skutočne užili.