• Novinky

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

       Žiaci 8. a 9. roč. dňa 30.11.2017 navštívili závod Volkswagen. Žiaci spoznali históriu tohto závodu a prezreli si priamo výrobne - lisovňu, agregátnu halu, sedeli v luxusných elektromobiloch, a zároveň sa dozvedeli aj o možnostiach duálneho štúdia. Odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Možno ich to ovplyvní v ich štúdiu na stredných školách a profesionálnej orientácii.

      • Vianočná besiedka pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na Vianočnú besiedku 14. decembra 2017 o 15.30 do vestibulu našej školy. Bohatý program pripravili Vaše deti s pani vychovávateľkamii a učiteľkami.

      • Interaktívne divadlo

      • Žiaci 1.A a 1.B triedy sa 28.11. zúčastnili zaujímavého divadelného predstavenia so spisovateľom Martinom Danišom, ktorý je autorom knihy "O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády". Maťo, ako sme ho oslovovali pripravil pre deti zábavný program s vlastnými rekvizitami. Takáto netradičná prezentácia knihy bola zaujímavým zážitkom a zároveň motiváciou k prečítaniu si celej knižky. fotoalbum

      • OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE

      • Riaditeľka Základnej školy, Budatínska 61, 851 06 Bratislava, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno dňa 22.11.2017 (streda) žiakom 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov – Testovanie 5-2017.

       Dňa 22.11.2017 bude žiakom 5. až 9. ročníka odhlásená desiata a obed. V prípade, že sa žiak 5. až 9. ročníka má záujem v tento deň stravovať v školskej jedálni, musí sa na obed prihlásiť vopred.

       Podrobnejšie informácie o Testovaní 5-2017 budú poskyté žiakom piateho ročníka   papierovou formou aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať dňa 23.11.2017 (štvrtok).

        

       Mgr. Marta Režnáková

       riaditeľka školy

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na kampaň "Odmietame násilie", ktorá sa bude konať 25.11.2017 v čase od 13.00 - 17.00 hod v nákupnom centre Danubia na Panónskej ceste. Kampaň je realizovaná v Petržalke pod záštitou ORPZ v Bratislave V a občianskeho združenia Brána do života z príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý vyhlásila OSN.