• Novinky

      • Petržalské Vianočné trhy

      • Už 5. rok sa aj Petržalka môže pochváliť svojimi vianočnými trhmi. Ich súčasťou je aj každoročná prezentácia ZŠ a ZUŠ z Petržalky pod názvom "Idú malí vinšovníci". Aj tento rok sa do nej zapojili aj deti z nášho ŠKD pod vedením p. vychovávateliek Hronskej a Čverčkovej. Ich vystúpenie malo veľký úspech.   fotoalbum

      • Školské kolo pytagoriády

      • 7.12. sa 28 žiakov 4.ročníka a 31 žiakov 3.ročníka zapojilo do riešenia školského kola pytagoriády. V 4. ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Esterka 4.C-18 bodov, Róbert Zemánek 4.B a Ľubomír Kmec 4.C-17 bodov, Filip Pavlík 4.B a Zuzana Srnková 4.C-16 bodov, Andrej Mikuš 4.B-15 bodov. V 3.ročníku boli úspešní riešitelia Samuel Kovács 3.C-20 bodov, Tomáš Sláviček 3.C-18 bodov, Dominika Bošanská 3.C-16 bodov, Simon Bystrický 3.C-15 bodov, Ela Valentová 3.A-13 bodov. Úspešnými riešiteľmi zo žiakov druhého stupňa sú: Tipary Nina, Zálešák Dušan a Posmiková Sandra z 5.A, Slávičková Laura z 5.C, Latková Lenka a Hajtmánek Jakub zo 6.A, Pažitný David zo 6.B, Ozimyová Karolína zo 7.A, Sihelský Samuel z 8.A a  Duraník Roman z 8.B.   Blahoželáme! Najúspešnejší žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

      • Projekt Slnečná sústava

      • Zážitkové a projektové vyučovanie patrí k najefektívnejším formám získavania nových poznatkov a vedomostí. Aj preto sa naši žiaci 3. a 4. ročníka vybrali s pani učiteľkami na exkurziu do hvezdárne v Hurbanove. Následne vytvorili projekty Slnečná sústava.   fotoalbum

      • Mikuláš

      • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa... Aj táto veta bola dnes na mnohých školských tabuliach. Mikuláš prišiel do mnohých tried netradične - spustil sa priamo z "neba", oknom vošiel dnu a rozdal deťom sladké darčeky.     fotoalbum 

       Popoludní žiaci 1. stupňa pokračovali v zábave na diskotéke. Súťažili, tancovali, zabávali sa.   fotoalbumbum

      • Školské vianočné trhy

      • Pozývame rodičov na školské vianočné trhy, ktoré budú 14.decembra o 14.30 hod. v hale školy.

      • Mikulášska diskotéka

      • 6.decembra o 14.00 hod. sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa Mikulášska diskotéka.

      • Pytagoriáda

      • 7. a  8. decembra prebehne školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. - 8. ročníka.