• Novinky

      • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

       Veľká radosť!

       Tadeáš Brunovský zo VI.A triedy si "vybojoval" úžasné 1. miesto v OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY.

       Veľká vďaka aj pani učiteľke Mgr. Ľudmile Bobokovej, ktorá Tadeáša perfektne pripravila.

      • NOVODOBO SO SHAKESPEAROM

       Veľký deň!!!

       Vo štvrtok 25.04.2019 sa v ZŠ Tupolevova uskutočnilo okresné kolo súťaže NOVODOBO SO SHAKESPEAROM.

       ZŠ Budatínska bola naozaj úspešná!!!

       Umiestnenia:

       • SPEV kategória 7. - 9. ročník:

       Sofia Maskalíková 1. miesto

       • PRÓZA kategória 5. - 6. ročník:

       Ela Valentová 1. miesto

      • ENGLISH STAR

       V piatok 10. mája 2019 sa v školskej jedálni uskutočnila zaujímavá súťaž ENGLISH STAR. Prihlásilo sa spolu 36 detí z 1. aj 2. stupňa!!!

       Deti príšli na 7:55 hod. a po úvodných pokynoch začali písať súťažný test, ktorý trval 45 minút. Deti sa vrátili do tried po prvej vyučovacej hodine.

       Vyhodnotenie aj s cenami očakávame do 10. júna!!!

      • Žiaci 4.D v ÚĽUVe

       Žiaci zo IV.D triedy navštívili v prvých jarných mesiacoch Školu remesiel, ktorú organizuje ÚĽUV - Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Pod vedením skúsených lektoriek sa zoznámili so starými remeslami našich dávnych predkov - Slovákov, ktoré ich živili a pomáhali im spríjemňovať a skrášľovať ich príbytky.Na chvíľu sa tak stali drotármi - vyrábali z drôtu ozdobné predmety. Skúsili si, ako treba s drôtom pracovať, aby ich ruky vyčarovali krásne srdiečka a veľkonočné vajíčka. Popasovali sa aj s tkaním a vyrobili si ozdobné náramky. Zoznámili sa so starými krosnami, ktoré v minulosti tkali plátno a koberce. Šikovne sa popasovali aj s maľovaním na sklo, aby krásnymi obrázkami prekvapili svojich rodičov. Najviac pozornosti si zaslúžila keramika a výroba keramických výrobkov z hliny, ktorá im učarovala a pod vedením pani lektorky veľmi zaujala. Staré remeslá našich predkov žiakov

      • ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

       Zápis budúcich prvákov patrí k najvýznamnejším udalostiam v školskom roku. Aj tento víkend sme vo vyzdobených triedach privítali rodičov a ich deti, ktoré sa chcú stať našimi prváčikmi. Pani učiteľky si všímali, ako sú deti na vstup do prvého ročníka pripravené. Mnohé z nich čítali, kreslili, počítali, ale sa aj hrali, či pozerali rozprávku. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si vybrali práve našu školu. Tento rok ich bolo 142.

   • Zvonenia

    Nedeľa 19. 5. 2019
   • Fotogaléria

    • 4.D trieda v ÚĹUVe
    • Zápis detí do 1. ročníka
    • DEŃ OTVORENÝCH DVERÍ PRED ZÁPISOM
    • Triedenie odpadu 2.A a 2.B
    • Śkôlkari u prvákov
    • Beseda s ilustrátorom
    • Marec - mesiac knihy
    • 3.A v Bibiane
    • Karneval 2019