Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava

 

Navigácia

Profil VO

Verejné obstarávanie

Základná škola, Budatínska 61, 851 06 Bratislava

Zadávanie zákaziek v zmysle § 9 odst. 9, Zákona o verejnom obstarávaní

Zákazka na čistiace prostriedky.docx

Zákazky na potraviny do školskej jedálne.xls

Zákazky na potraviny do školskej jedálne(1).xls

Zákazky na potraviny do školskej jedálne(2).docx