• Učitelia

   • Vedenie školy

     • Mgr. Marta Režnáková
     • Mgr. Marta RežnákováRiaditeľkazsbudatinska@gmail.com
     • PaedDr. Jana Kubínyiová
     • PaedDr. Jana KubínyiováZástupkyňa 2. stupňazsbudatinska@gmail.com
     • Mgr. Vlasta Lejtrichová
     • Mgr. Vlasta LejtrichováZástupkyňa 1. stupňazsbudatinska@gmail.com
     • Alena Hronská
     • Alena HronskáVedúca vychovávateľka
     • Mgr. Lucia Želínska
     • Mgr. Lucia ŽelínskaVýchovná poradkyňavp.budatinska@centrum.sk
   • Učitelia 2. stupeň

     • Mgr. Miroslava Bačeková
     • Mgr. Miroslava BačekováTriedna učiteľka 6.B
     • Mgr. Ľudmila Boboková
     • Mgr. Ľudmila BobokováTriedna učiteľka 9.B
     • PaedDr. Oľga Horváthová - Galgociová
     • PaedDr. Oľga Horváthová - GalgociováTriedna učiteľka 5.B
     • Mgr. Alžbeta Chovancová, PhD.
     • Mgr. Alžbeta Chovancová, PhD.Triedna učiteľka 7.A
     • Mgr. Anežka Kostelecká
     • Mgr. Anežka KosteleckáTriedna učiteľka 6.A
     • Ing. Darin Marinov
     • Ing. Darin MarinovTriedny učiteľ 8.B
     • Mgr. Iveta Matušková
     • Mgr. Iveta MatuškováTriedna učiteľka 8.A
     • Mgr. Lucia Ondrejková
     • Mgr. Lucia OndrejkováTriedna učiteľka 5.A
     • Mgr. Marta Pivková
     • Mgr. Marta PivkováUčiteľka
     • RNDr. Alojzia Plačková
     • RNDr. Alojzia PlačkováUčiteľka
     • Mgr. Zuzana Pyšová
     • Mgr. Zuzana PyšováUčiteľka
     • Ľubomír Široký
     • Ľubomír ŠirokýUčiteľ
     • Mgr. Zora Uhríková
     • Mgr. Zora UhríkováTriedna učiteľka 9.A
     • Mgr. Radovan Vaško
     • Mgr. Radovan VaškoTriedny učiteľ 5.C
     • Mgr. Ľuboslava Zemanová, PhD.
     • Mgr. Ľuboslava Zemanová, PhD.Učiteľka
     • Mgr. Lucia Želinská
     • Mgr. Lucia ŽelinskáTriedna učiteľka 7.B
   • Učitelia 1. stupeň

     • Mgr. Jana Danková
     • Mgr. Jana DankováTriedna učiteľka 2.A
     • Mgr. Katarína Dudoma
     • Mgr. Katarína DudomaTriedna učiteľka 4.B
     • Mgr. Maryla Halandová
     • Mgr. Maryla HalandováTriedna učiteľka 1.D
     • Mgr. Edita Hřebačková
     • Mgr. Edita HřebačkováTriedna učiteľka 2.C
     • Mgr. Martina Hudáková
     • Mgr. Martina HudákováTriedna učiteľka 3. A
     • Mgr. Jaroslava Sabolová
     • Mgr. Jaroslava SabolováTriedny učiteľ 3.B
     • Mgr. Monika Krnáčiková
     • Mgr. Monika KrnáčikováTriedna učiteľka 3.D
     • Mgr. Stanislava Lacková
     • Mgr. Stanislava LackováTriedna učiteľka 1.C
     • Mgr. Alena Ľuptáková
     • Mgr. Alena ĽuptákováTriedny učiteľ 2.D
     • Mgr. Erika Moťovská
     • Mgr. Erika MoťovskáTriedna učiteľka 4.C
     • Mgr. Viera Poláková
     • Mgr. Viera PolákováTriedna učiteľka 3.C
     • Mgr. Viola Rokošná
     • Mgr. Viola RokošnáTriedna učiteľka 1.B
     • Mgr. Regína Vallová
     • Mgr. Regína VallováTriedna učiteľka 1.A
     • Mgr. Zuzana Varsíková
     • Mgr. Zuzana VarsíkováTriedna učiteľka 4.A
     • Mgr. Jarmila Wirthová
     • Mgr. Jarmila WirthováTriedna učiteľka 2.B