• Novinky

      • Organizácia vyučovania od 10.5.2021

      • Od 10.5.2021 bude prevádzka v škole nasledovná:

       1.stupeň

       Vyučovanie sa obnovuje podľa riadneho rozvrhu od 8:00 hod. Vstup do budovy školy bude cez hlavný vchod.

       Ranná činnosť ŠKD bude od 6:30 do 7:40 a popoludňajšia činnosť po skončení vyučovania do 16:30 hod. Prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu detí v rannej ŠKD z dôvodu nepremiešavania sa detí.


       2.stupeň

       Vyučovanie sa obnovuje podľa riadneho rozvrhu. Žiaci sa učia všetky vyučovacie hodiny.

       Vstup do budovy školy je cez bočný vchod pre II. stupeň v čase od 7:40 do 7:55 hod.


       V prípade neprítomnosti žiaka v škole viac ako 3 dni (vrátane víkendu) je potrebné poslať cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8) žiak a zákonný zástupca platné od 3.5.2021.


       Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_3.5..docx

      • Pravidlá platné od 29.4.2021

      • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021, zverejnenej 28.4.2021 a platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

      • Oznam

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       oznamujeme vám, že v časti B1 prvý stupeň, máme od dnešného dňa z dôvodu havárie kanalizácie dočasne odstavené sociálne zariadenia. Žiaci využívajú sociálne zariadenia v časti B3, druhý stupeň. Problém riešime v spolupráci so zriaďovateľom a veríme, že sa ho podarí čo najskôr vyriešiť.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Vedenie školy

      • Oznam k vyučovaniu od 12.4.2021

      • Vyučovanie od 12.4.2021 bude prebiehať nasledovne I. stupeň prezenčne (4 vyučovacie hodiny) a II. stupeň dištančne. Príchod do školy je podľa platného harmonogramu: 1. a 2. ročník - hlavný vchod, 3. a 4. ročník - bočný vchod.

       Pri nástupe na prezenčné vzdelávanie aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

        

      • Zápis do 1. ročníka

      • Ďakujeme všetkým zákonným zástupcom, ktorí sa rozhodli svoje dieťa zapísať na našu školu. Ak ste prihlášku podali elektronicky, nie je potrebné sa osobne dostaviť na zápis. Zápisu sa zúčastnia iba zákonní zástupcovia, ktorí takúto možnosť nemajú. Podpisovanie prihlášok bude realizované pri preberaní rozhodnutia.

      • Organizácia vyučovania od 7.4.2021

      • Vážení zákonní zástupcovia,

        

       od 1.4. do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov po veľkonočných prázdninách bude 7.4.2021. Žiaci I. stupňa nastupujú na prezenčné vzdelávanie. ŽIaci II. stupňa naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Žiaci prinesú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu negatívny test zákonného zástupcu. Pani učiteľka si žiakov vyzdvihne podľa harmonogramu.

       1. roč. - 7:30 - 7:40 - hlavný vchod

       2. roč. - 7:40 - 7:50 - hlavný vchod

       3. roč. - 7:30 - 7:40 - bočný vchod

       4. roč. - 7:40 - 7:50 - bočný vchod

        

       Prajeme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov.

       Vedenie školy

        

        

        

        

      • Darovanie 2 % zo zaplatenej dane

      • Vážení zákonní zástupcovia, zamestnanci a priatelia školy,

        

       v sekcii O škole máme aktualizované Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane.

       Ďakujeme, ak sa rozhodnete aj tento rok podporiť Rodičovské združenie OZ pri našej škole. Váš príspevok bude využitý výlučne v prospech žiakov školy.

        

        

      • Školské kolo biologickej olympiády - kategória D

      • Tento týždeň sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády dištančnou formou pre kategóriu D - 6. a 7. ročník.

       Umiestnenia žiakov:

       1. miesto   Viktória HAB
       2. miesto   Klára PAD
       3. miesto   Andrea ŽAB

        

       Prvé dve žiačky postupujú do okresného kola, držíme im palce, aby sa im naďalej darilo a všetkým srdečne blahoželáme.

        

        

      • Organizácia vyučovania od 15.3.2021

      • Dobrý deň, vážení zákonní zástupcovia,

        

       oznamujeme Vám, že od 15.3.2021 bude pokračovať prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. - 4. ročníka, t.j. pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

       Ostaní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Všetci žiaci sú z obedov odhlásení. Prihlásiť treba iba žiakov, ktorí budú na prezenčnom vzdelávaní.

        

       Vedenie školy

      • Matematický klokan

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       informujeme vás, že máte možnosť prihlásiť svoje deti (1. až 9. ročník) do súťaže matematický klokan. Prihlasovanie prebieha individuálne (teda NIE cez pani učiteľky) na web stránke: Matematický klokan (matematickyklokan.sk), kde nájdete všetky potrebné informácie. Prihlasovať sa je možné do 14.3.2021 za poplatok 4€ za žiaka.

        

      • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

      • Dobrý deň, vážení zákonní zástupcovia,


       na základe rozhodnutia starostu MČ Petržalka Vám oznamujeme, že od 8.3.2021 sa otvára prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. - 4. ročníka, t.j. pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

       Ostaní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Všetci žiaci sú zo stravy odhlásení.

       Rozhodnutie_o_prevadzke_ZS_8.3.2021-1.pdf


      • Školský časopis

      • Milí kamaráti, milí rodičia, milí čitatelia!

       S radosťou púšťame do sveta 2. číslo nášho časopisu Zelenou o nás. Veríme, že sa Vám bude páčiť. Číslo sme pripravovali s veľkou radosťou. Je o novinkách v škole, o našich radostiach, obavách, našej tvorbe, kultúre, prírode i o úspechoch. A tých nebolo málo. Prajeme príjemné čítanie:-)

       Vaša redakčná rada

        

       Zelenou_o_nas__2._cislo.pdf

      • Jarné prázdniny

      • Milí naši žiaci,vážení rodičia,

        

       prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

       Oddýchnite si, naberte veľa síl na pokračovanie v školských povinnostiach a najmä zostaňte všetci zdraví.

        

       Zamestnanci školy

        

        

      • Naši žiaci na popredných miestach...

      • V priebehu mesiacov január a február prebehli okresné kolá olympiád z viacerých predmetov a žiaci našej školy sa v rôznych kategóriách dokázali umiestniť aj na popredných miestach.

       Okresné kolo matematickej olympiády:

       1. miesto - Nela CEC, Marek GRU

       3. miesto - Matej BÚL

        

       Okresné kolo geografickej olympiády:

       3. miesto - Simon BYS (postup do krajského kola)

        

       Okresné kolo biologickej olympiády:

       1. miesto v projektovej časti - Tadeáš BRU (postup do krajského kola)

       3. miesto - Emma SOT

        

       Okresné kolo dejepisnej olympiády:

       1. miesto - Simon BYS (postup do krajského kola)

       3. miesto - Emma SOT

        

       Našim víťazom srdečne blahoželáme, držíme im palce v ďalších postupových kolách a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich účasť.

       Vedenie školy

        

      • Víkendové testovanie Petržalka

      • https://www.petrzalka.sk/testovanie/

       Na webovej stránke Petržalky nájdete zoznam odberných miest, na ktorých bol zriadený objednávkový systém:

       https://www.petrzalka.sk/testovanie/

      • Nástup do školy od 15.2.2021

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       na základe rozhodnutia starostu MČ Bratislava – Petržalka, od 15.2.2021 otvárame prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

       Žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Organizácia prezenčného vzdelávania:

       -          nástup od 7.30 hod.

       o   1. ročník vchádza hlavným vchodom,

       o   2. ročník vchádza bočným vchodom pre I. stupeň.

       -          pri vstupe do školy predkladajú zákonní zástupcovia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha) VyhlasenieBezinfekcnostRodicia.docx  a k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke;

       -          rodičia (zákonní zástupcovia) nemôžu vstupovať do budovy školy.

       -          vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 do 11.40 hod. – s upraveným rozvrhom vyučovacích hodín vás oboznámia vyučujúci;

       -          ŠKD bude zabezpečený od 11.40 do 16.30 hod.;

       STRAVOVANIE

       -          Všetci žiaci 1. a 2. ročníka sú prihlásení na stravu v ŠJ. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie vášho dieťaťa, je potrebné ho najneskôr do 15.2.2021 do 7.30 hod. odhlásiť. Žiaci 3. a 4. ročníka sú zo stravy odhlásení.

       -          Stravovanie v ŠJ bude zabezpečené po skupinách:

       1. skupina: I. A, I. B a I. C – 11.40 – 12.05 hod.

       2. skupina: I. D,  I. E a II. C  – 12.05 – 12.30 hod.

       3. skupina: II. A, II. D – 12.30 – 12.55 hod.

       4. skupina: II. B – 12.55 – 13:15 hod.

        

       -          Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň dochádzky okrem štandardného vybavenia:

                dve rúška (jedno na tvári a jedno náhradné), 

                papierové jednorazové vreckovky.

       -         Zákonný zástupca je povinný každé ráno skontrolovať zdravotný stav dieťaťa, ak dieťa vykazuje symptómy akéhokoľvek ochorenia, zákonný zástupca ho nesmie poslať do školy a musí postupovať v zmysle platných opatrení.

       -          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.