• Novinky

      • Školský časopis

      • Milí kamaráti, milí rodičia, milí čitatelia!

       S radosťou púšťame do sveta 2. číslo nášho časopisu Zelenou o nás. Veríme, že sa Vám bude páčiť. Číslo sme pripravovali s veľkou radosťou. Je o novinkách v škole, o našich radostiach, obavách, našej tvorbe, kultúre, prírode i o úspechoch. A tých nebolo málo. Prajeme príjemné čítanie:-)

       Vaša redakčná rada

        

       Zelenou_o_nas__2._cislo.pdf

      • Jarné prázdniny

      • Milí naši žiaci,vážení rodičia,

        

       prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

       Oddýchnite si, naberte veľa síl na pokračovanie v školských povinnostiach a najmä zostaňte všetci zdraví.

        

       Zamestnanci školy

        

        

      • Naši žiaci na popredných miestach...

      • V priebehu mesiacov január a február prebehli okresné kolá olympiád z viacerých predmetov a žiaci našej školy sa v rôznych kategóriách dokázali umiestniť aj na popredných miestach.

       Okresné kolo matematickej olympiády:

       1. miesto - Nela CEC, Marek GRU

       3. miesto - Matej BÚL

        

       Okresné kolo geografickej olympiády:

       3. miesto - Simon BYS (postup do krajského kola)

        

       Okresné kolo biologickej olympiády:

       1. miesto v projektovej časti - Tadeáš BRU (postup do krajského kola)

       3. miesto - Emma SOT

        

       Okresné kolo dejepisnej olympiády:

       1. miesto - Simon BYS (postup do krajského kola)

       3. miesto - Emma SOT

        

       Našim víťazom srdečne blahoželáme, držíme im palce v ďalších postupových kolách a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich účasť.

       Vedenie školy

        

      • Víkendové testovanie Petržalka

      • https://www.petrzalka.sk/testovanie/

       Na webovej stránke Petržalky nájdete zoznam odberných miest, na ktorých bol zriadený objednávkový systém:

       https://www.petrzalka.sk/testovanie/

      • Nástup do školy od 15.2.2021

      • Vážení zákonní zástupcovia,

       na základe rozhodnutia starostu MČ Bratislava – Petržalka, od 15.2.2021 otvárame prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

       Žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Organizácia prezenčného vzdelávania:

       -          nástup od 7.30 hod.

       o   1. ročník vchádza hlavným vchodom,

       o   2. ročník vchádza bočným vchodom pre I. stupeň.

       -          pri vstupe do školy predkladajú zákonní zástupcovia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha) VyhlasenieBezinfekcnostRodicia.docx  a k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke;

       -          rodičia (zákonní zástupcovia) nemôžu vstupovať do budovy školy.

       -          vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 do 11.40 hod. – s upraveným rozvrhom vyučovacích hodín vás oboznámia vyučujúci;

       -          ŠKD bude zabezpečený od 11.40 do 16.30 hod.;

       STRAVOVANIE

       -          Všetci žiaci 1. a 2. ročníka sú prihlásení na stravu v ŠJ. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie vášho dieťaťa, je potrebné ho najneskôr do 15.2.2021 do 7.30 hod. odhlásiť. Žiaci 3. a 4. ročníka sú zo stravy odhlásení.

       -          Stravovanie v ŠJ bude zabezpečené po skupinách:

       1. skupina: I. A, I. B a I. C – 11.40 – 12.05 hod.

       2. skupina: I. D,  I. E a II. C  – 12.05 – 12.30 hod.

       3. skupina: II. A, II. D – 12.30 – 12.55 hod.

       4. skupina: II. B – 12.55 – 13:15 hod.

        

       -          Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň dochádzky okrem štandardného vybavenia:

                dve rúška (jedno na tvári a jedno náhradné), 

                papierové jednorazové vreckovky.

       -         Zákonný zástupca je povinný každé ráno skontrolovať zdravotný stav dieťaťa, ak dieťa vykazuje symptómy akéhokoľvek ochorenia, zákonný zástupca ho nesmie poslať do školy a musí postupovať v zmysle platných opatrení.

       -          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.