• Novinky

     • Beseda so spisovateľkou
      • Beseda so spisovateľkou

      •         Naši piataci zažili zábavnú hodinu literatúry. Pani spisovateľka Riečanská im prišla porozprávať o svojej tvorbe. Predstavila svoju trilógiu o kamarátstve. Deti mali veľa otázok. Knižky sa im páčili. Toto  učenie skončilo záverečnou autogramiádou a spoločným fotografovaním. To bol teda zážitok! fotoalbum

      • S knihou za hudbou

      • Žiaci 4.A triedy sa zapojili do týždňového projektu Hlasné čítanie s názvom "S knihou za hudbou". Išlo o myšlienku spojiť svet dospelých so svetom detí cez príbehy a rozprávky. Úlohou bolo 20 minút hlasne čítať, vyfarbiť jeden hudobný nástroj a splniť jednu úlohu, za čo dostali každý deň jedno písmenko do tajničky. Na konci písmenká museli zoradiť do správneho poradia a  získať odpoveď.  fotoalbum

        

      • Mestečko povolaní

      • Žiaci 3.A a 4.A navštívili Mestečko povolaní v Bory Mall. Ide o  interaktívnu výstavu pod názvom „Čím chceš byť!“ Je to fiktívne mesto, miesto, kde si deti a mládež môžu pre nich prijateľným spôsobom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest. Interaktívna výstava činností/povolaní a profesií je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom okrem zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže je aj edukačný rozmer: hravou formou priblížiť profesie/povolania, ktoré sú v mnohých prípadoch „tieňové“ – nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva. Expozícia detského mesta je z drevených domčekov, ktoré predstavujú činnosti v meste. S danými činnosťami a procesmi sa môžu deti oboznámiť, vyskúšať si činnosti, ktoré otvárajú priestor pre lepšie pochopenie toho, čo sa v reálnom svete deje a najmä prečo, ako a s akým cieľom.  fotoalbum

      • Zápis do 1.ročníka

      • Piatok a sobota boli v našej škole opäť výnimočné dni. Rodičia prišli zapísať svoje deti do 1. ročníka. Vo vstupnej hale ich vítali rozprávkové postavy a priviedli ich do tried. Tu ich už čakali pani učiteľky a vychovávateľky, pekne upravené tabule, darčeky od starších žiakov, ale aj prvácke učebnice, zošity a pracovné listy. Deti mali o všetko veľký záujem a ukázali, že sú veru dobre pripravené na vstup do školy. Mnohé z nich si so záujmom pozreli divadielko v podaní našich tretiakov a p. vychovávateľky Čverčkovej. Iní strávili príjemný čas s rozprávkami. Všetci si mohli pozrieť aj prezentáciu o našej škole. Dobre padlo aj malé občerstvenie. No a my sa už tešíme na našich budúcich šikovných prvákov.   fotoalbum