• Novinky

      • Projekt: "Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš"

      • Takto vyzeralo projektové vyučovanie na vlastivede vo 4.B triede. Žiaci si na danú tému pripravili krásnu prezentáciu s autentickými rekvizitami - kroje rôznych regiónov Slovenska a ich súčasti. Ich prostredníctvom sa deti ocitli na Liptove, Orave, Myjave, či Spiši, dozvedeli sa, čo sú kapce, lajblík, kalap, čepiec či vlniak, ba mohli si ich aj prezrieť, pohladiť, vyskúšať.                                       Projekt bol hodnotený nielen autenticitou, ale i formou - okrem kvalitnej teoretickej časti a prezentácie i spätnou väzbou smerom k spolužiakom a hodnotnými zdrojmi: Lexikón ľudovej kultúry Slivenska, Z klenotnice Slovenska - kroje, Televízny folklórny program "Kapura", Mapa krojov Slovenska, Fotodokumentácia.                                                                                                    Projekt odprezentovali Marína Parničanová a Samuel Bako.   fotoalbum