• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia, milí žiaci, v súvislosti s Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 18.5.2022 riaditeľka školy udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z v znení neskorších predpisov riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka. Žiaci 5. ročníka prídu riadne do školy a absolvujú Testovanie 5.

       S pozdravom 

       Mgr. Marta Režnáková, RŠ

      • Poďakovanie

      • V sobotu 7. mája 2022 sa uskutočnila brigáda, ktorú pomohli zorganizovať rodičia. Zúčastnili sa jej opätovne rodičia, ktorí pravidelne priložia ruku k dielu, niektorí zamestnanci školy aj žiaci.

       Tentokrát sa nám podarilo:

       - vypratať starý nábytok do veľkokapacitného kontajnera, ktorý zabezpečilo rodičovské združenie,

       - pripraviť zeminu do vyvýšených záhonov,

       - upraviť záhony pred vchodom do budovy školy,

       -  opraviť strechy na altánkoch na školskom dvore, ktoré sú, žiaľ, pravidelne devastované vandalmi,

       - pokračovať v príprave kabeláže na internetové pripojenie na prvom stupni a do odborných učební.

       Veľmi si vážime, že účastníci brigády dali pred voľnou sobotou prednosť práci, ktorá priniesla úžitok všetkým.

       ĎAKUJEME!

        

        

      • DEŇ ZEME

      • Deň Zeme si pripomíname od roku 1970.

       Na našej škole sme dnešný deň venovali environmentálnym aktivitám, ktoré mali za cieľ prehĺbiť znalosti z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

      • Apríl - mesiac lesov

      • Ďakujeme všetkým žiakom, ich rodičom aj našim zamestnancom, že sa v 13. týždni zapojili do zberu papiera. Podarilo sa naplniť kontajner a skoro dve tony starého papiera smerujú na recykláciu. Sme radi, že práve apríl, ktorý si pripomíname od roku 1952 ako mesiac lesov, sme zahájili týmto environmentálnym počinom. Nešlo o súťaž, ale teší nás, že sa spomedzi našich tried našlo zopár rekordérov. Prvé miesto obsadila trieda VII. A, ktorá odovzdala 304,5 kg, druhé miesto patrí triede I. D s 287 kg a na tretie miesto sa dostala trieda IV. A so 184,5 kg.

       ĎAKUJEME!

      • VAŠE 2% POMÔŽU ŠKOLE

      • Vážení rodičia, zamestnanci, sympatizanti, vážime si vašu pomoc, vďaka ktorej sme v minulosti mohli zrealizovať viacero projektov smerujúcich k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a modernizácii vybavenia školy.

       Veríme, že nám aj tento rok zachováte priazeň a venujete podiel zaplatenej dane nášmu rodičovskému združeniu (informáciu z Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb, teda oprávnených prijímateľov podielu zaplatenej dane, nájdete v priloženom súbore Registracia.pdf).

       Pripájame editovateľné tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (príjmy zo závislej činnosti). Vytlačené tlačivo nájdete aj na vrátnici školy.

       E-mail na rodičovské združenie: rada.rodicov@zsbudatinska.sk

       ĎAKUJEME!

      • Svetový deň vody

      • 22. marca si pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol iniciovaný v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí v Rio de Janeiro. Do školy prídeme v modrom oblečení, v rámci vyučovania sa zameriame na oslavu vody a ochranu vodných zdrojov.

      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • 21. 3. 2022 si aj naša škola pripomenie jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom a to tým, že si v pondelok obujeme ponožky, ktoré spolu vôbec nemusia ladiť. Naopak, mali by byť čo najrozdielnejšie - farbou, či veľkosťou. I tak máme možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na ľudí s týmto ochorením.

       Dátum 21.3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom, pretože chromozóm má podobný tvar.

        

       Kolektív ZŠ Budatínska

        

      • Školské trhy na pomoc Ukrajine

      • Žiaci druhého stupňa sa podujali pomôcť svojim rovesníkom z Ukrajiny a prišli s vynikajúcim nápadom zorganizovať predajné trhy. Bolo úžasné sledovať, s akou vervou a oduševnením sa  pustili do predaja chutných koláčikov, kávičky, hračiek, kníh... . Ukázali, že majú srdiečka na správnom mieste a z mnohých sa vykľuli skryté talenty - môžeme spomenúť baristu "amatéra", od ktorého kávička chutila viac, než v top kaviarni; business manažérku, čo flexibilne prispôsobila svoju  ponuku a  za x eur ponúkala svoj záskok pri písomke, či vypracovanie domácej úlohy až po doučovanie;  predajcu toaletného papiera, ktorý vtipne dokázal predať tú najobyčajnejšiu vec za veľmi slušný peniaz..
       Áno, tieto deti si napriek svojmu veku veľmi dobre uvedomujú, že to, čo je pre nich úplnou samozrejmosťou môže momentálne ich ukrajinským rovesníkom pripadať ako malý zázrak.
       Sú úžasní, empatickí, kreatívni a sú to naši žiaci!

       Vyzbierali sme krásnych 1420 eur, ktoré sme vložili na účet organizácie UNICEF na verejnú zbierku „Modrý gombík 2022“ zameranú na pomoc ukrajinským deťom.

       ĎAKUJEME!  

      • POĎAKOVANIE

      • ĎAKUJEME VŠETKÝM ŽIAKOM I. STUPŇA ZŠ, RODIČOM A ZAMESTNANCOM, KTORÍ SA ZAPOJILI DO ZBIERKY PRE UKRAJINSKÉ DETI. TEŠÍ NÁS OBROVSKÝ ZÁUJEM, KTORÝ PREKONAL NAŠE OČAKÁVANIA. TO OHROMNÉ MNOŽSTVO DAROV (ŠKOLSKÉ POTREBY, OMAĽOVÁNKY, FARBIČKY A MNOHO ĎALŠIEHO) LEN POTVRDILO, ŽE MÁME SRDCIA NA SPRÁVNOM MIESTE A V MENE DOBREJ VECI SA VIEME SPOJIŤ.

       DNES SME TÚTO POMOC "ABY DETI MOHLI BYŤ DEŤMI" ODVIEZLI NA ZBERNÉ MIESTO Dom kultúry Zrkadlový háj Petržalka (zopár fotografií zbierky si môžete pozrieť v pripojenom súbore pdf).

       EŠTE RAZ ĎAKUJEME!

      • Poďakovanie

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a pomohli tak našej škole získať IKT v celkovej hodnote 3000 € (i vďaka zvýšeniu konečnej sumy LIDL-om).

      • Výzva Lidl

      • Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

       zapojili sme sa do výzvy obchodného reťazca LIDL, ktorý v novootvorenej predajni  OC DANUBIA na Panónskej ceste počas prvého dňa predaja 24.2.2022 za každý nákup nad 10 EUR prispeje našej škole jedným EUROM na výpočtovú techniku.

       Ako nás z LIDL informovali pri otváraní novej predajne budú pre zákazníkov pripravené malé pozornosti v podobe ovocia, orieškov, ekologických viacnásobne použiteľných vrecúšok na ovocie a zeleninu.

       Ďakujeme za vašu návštevu predajne a podporu našej školy.

      • AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      • V zmysle úprav hygienicko-epidemiologických opatrení bol ministerstvom školstva aktualizovaný aj ŠKOLSKÝ SEMAFOR.  

       POZITÍVNA OSOBA IDE DO IZOLÁCIE, PRIČOM IZOLÁCIA TRVÁ 5 DNÍ OD ODOBRATIA VZORKY NA TEST ALEBO OD OBJAVENIA PRÍZNAKOV, AK SA ZA POSLEDNÝCH 24 HODÍN IZOLÁCIE NEVYSKYTLI PRÍZNAKY.
       AK BOL ČLOVEK V KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU 2 DNI PRED JEJ TESTOVANÍM ALEBO PRED OBJAVENÍM PRÍZNAKOV, NASLEDUJE KARANTÉNA. KARANTÉNA TRVÁ 5 DNÍ OD KONTAKTU S POZITÍVNOU OSOBOU, AK SA POČAS POSLEDNÝCH 24 HODÍN NEOBJAVIA KLINICKÉ PRÍZNAKY OCHORENIA.

       Prečítajte si viac: https://www.minedu.sk/data/att/21852.pdf

      • NÁSTUP ŽIAKOV PO ZIMNÝCH PRÁZDNINÁCH

      • Milí naši žiaci a rodičia, zimné prázdniny pomaly končia a blíži sa čas nástupu do školy.

       V pondelok 10. januára 2022 sa tešíme na všetkých našich žiakov I. aj II. stupňa.

       Žiaci prvého stupňa vstupujú do budovy školy hlavným vchodom, žiaci druhého stupňa bočným vchodom vyhradeným pre II. stupeň ZŠ.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, ktorý si viete skontrolovať na EduPage.

       Prosíme rodičov, aby aj naďalej postupovali v zmysle platného Školského semaforu, ktorý je dostupný na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Pri prvom nástupe do školy je potrebné, aby zákonný zástupca zaslal „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ svojho dieťaťa cez EduPage triednemu učiteľovi, a to najneskôr 10.1.2022 do 7.00 hod.

       V zmysle platných hygienicko-epidemiologických opatrení každý žiak v interiéri školy, vrátane kmeňovej triedy, musí mať riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa). Prosíme o rešpektovanie tejto povinnosti.

       Ranný ŠKD bude v prevádzke od 6.30 hod. a poobedný ŠKD do 16.30 hod.

       Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky prihlásení na obedy.

       Veríme, že ste si voľno užili, starosti nechali v starom roku a do nového ste úspešne vykročili tou správnou nohou 😊

       Všetkým želáme, aby rok 2022 priniesol len dobré správy a bol rokom šťastia, zdravia a splnených prianí.

       Vedenie školy

      • Nové číslo časopisu

      • Milí čitatelia! 

       Aj v tomto roku pokračujeme v redakčnej práci a práve Vám ponúkame už štvrté číslo nášho časopisu. Bude o akciách, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, o dobrovoľníctve, umení, našej tvorbe, športe a zdravom maškrtení. Prajeme príjemné čítanie:-)

       Vaša redakcia

       Zelenou_o_nas__4._cislo.pdf