• Novinky

      • Večer s Thomasom Puskailerom

      • Zaujímavá akcia pre deti!!!

        

       Dňa 20.02.2018 sa o 17:00 vo Volis Academy - Štefánikova 19, Bratislava uskutoční Večer pre deti                   s Thomasom Puskailerom. 

       Pre deti je pripravená interaktívna hodina anglického a nemeckého jazyka a mnoho hier. Okrem tohoi budú mať deti šancu vyhrať zaujímavé ceny. 

      • Petržalské obranné opevnenia

      • Mali sme návštevu!

       PhDr. Ivan Horský prišiel slovom i obrazom predstaviť projekt „Petržalské obranné opevnenia“.

       Žiaci deviateho ročníka si mali možnosť prehĺbiť, či doplniť vedomosti z histórie a spolu s mladšími žiakmi tretieho ročníka /3.A, 3.C/ sa dozvedieť, prečo vlastne opevnenia bolo treba budovať. Aké typy u nás nájdeme, že na území dnešnej Bratislavy ich bolo 15, že najmenší sa volá ropík a slúžil 2 – 7 vojakom, kým v najväčšom delostreleckom zrube pre 200 – 700 vojakov už bola aj úzkokoľajka, či studňa. Že dnes nadobúdajú nový šat a sprístupňujú sa vďaka dobrovoľníkom, aby sa NEZABUDLO! Mladší žiaci dostali omaľovánku, aby si svoj bunker mohli vymaľovať sami...

       Pútavé a poučné rozprávanie končil p. Horský slovami: „Nech nám toto slúži ako memento, aby sa už nič podobné neopakovalo. Nech už len mier vládne svetu, nech sme zdraví a šťastní!“...

       Zostáva len zatlieskať a súhlasiť...

       Ďakujeme!

       Mgr. V. Poláková

      • Večer s Thomasom Puskailerom

      • Zaujímavá akcia pre deti!!!

        

       Dňa 20.02.2018 sa o 17:00 vo Volis Academy - Štefánikova 19, Bratislava uskutoční Večer pre deti                   s Thomasom Puskailerom. 

       Pre deti je pripravená interaktívna hodina anglického a nemeckého jazyka a mnoho hier. Okrem tohoi budú mať deti šancu vyhrať zaujímavé ceny. 

      • KARNEVAL

      • Karnevalová sezóna sa pomaly blíži ku koncu. Pani vychovávateľky ŠKD zorganizovali aj pre našich žiakov 1. stupňa karnevalové popoludnie. Deti sa  za pomoci rodičov zmenili na rôzne masky. V hale školy sa pohybovali princezné, šašovia, vojaci, ale aj smrtky a ďaľšie zaujímavé masky. Spoločne si zatancovali a zasúťažili.  fotoalbum

      • Prečo červená???

      • Keď chceš s nami osláviť svätého Valentína, OBLEČ SA DO ČERVENEJ!!!

       KEDY?          14.02.2018

       Venuj Valentínku aj so želaním tomu, kto je blízky TVOJMU SRDCU!!

       Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

       Valentínku dostaneš od triedneho učiteľa - vyplnenú Valentínku so želaním môžeš vhodiť do papierovej krabice na chodbe.

      • Lyžiarsky kurz - stretnutie s rodičmi

      • Dňa12.02.2018 sa o 17:00 hod. uskutoční rodičovské združenie pre rodičov záväzne prihlásených žiakov na lyžiarsky kurz. Združenie sa bude konať v IX.A triede. Účasť rodičov prihlásených žiakov je povinná.

      • PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA (termín 15.1. – 19.1.2018)

      • V dňoch 15. – 19.01.2018 majú naši žiaci piateho ročníka neobvyklú možnosť zúčastniť sa netradičných vyučovacích hodín anglického jazyka prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. Témy Spoznaj mňa a kultúru mojej krajiny, Tradície krajiny, Umenie, Práca v tíme, Prezentačné zručnosti, Moja cesta v živote sú primerané a prispôsobené tejto vekovej skupine. Ide o projekt EDUCATE SLOVAKIA. V rámci jedného týždňa a riadneho vyučovania každý žiak piateho ročníka absolvuje 5 vyučovacích hodín anglického jazyka v skupinách tak, ako sú rozdelení na vyučovacie hodiny anglického jazyka. Program v angličtine bude vždy realizovať medzinárodná dvojica vyučujúcich – zahraničných lektorov.

        

       Organizátor

       AIESEC Slovensko, o.z.

       Štúrova 3811 02 Bratislava

       educateslovakia(@)aiesec.sk

      • Teplákový deň v škole???

      • Dňa 16.1. vyhlasuje ZŠ Budatínska

       TEPLÁKOVÝ   DEŇ!

       Každý miluje tepláky, ale do školy si ich len tak možno neoblečie. 

        Ak si žiakom alebo zamestnancom našej školy, tak neváhaj!

      • Cesta slovanskou históriou

      • V utorok 19.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov 5. - 9. roč., ktoré zrealizovala Via Historica. Zaujímavý výučbový program štylizovanej hodiny dejepisu, ktorá bola zamerané na dejiny Slovákov, si naši žiaci skutočne užili.

      • Vianočné trhy vo Viedni

      • Viedeň je jedným z najúžasnejších miest v Európe na predvianočnú a vianočnú návštevu. Je to mesto s bohatou históriou a desiatkami atrakcií k videniu. Vianoce vo Viedni sú kúzelné - slávny nie je iba jeden vianočný trh, ale niekoľko z nich!

       Aj tento školský rok sa pani učiteľky Želinská, Matušková a Kubínyiová 13.12.2017 spolu so 41 žiakmi 7. - 9. ročníka vybrali na celodenný výlet do očarujúcej Viedne. Vianočné trhy, expozície v múzeu a nakupovanie si všetci skutočne užívali!

      • VIANOČNÁ BESIEDKA

      • Súčasťou predvianočnej atmosféry bola Vianočná besiedka. Bohatý program plný tanca, spevu, divadielka, hry na hudobných nástrojoch, či zábavy v podobe vianočnej reklamy pripravili s pani učiteľkami a vychovávateľkami žiaci 1. stupňa. Radosť v detských očiach bol najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave besiedky podieľali. Bodkou za všetkými vystúpeniami bol spoločný spev koledy "Tichá noc". Zážitok bol umocnený svetlom sviečok v prítmí a slzami v očiach rodičov a pedagógov. Všetkým prajeme krásne Vianoce...   fotoalbum

      • V LABORATÓRIU KIDS LAB

      • Žiaci 4.C s pani učiteľkou Moťovskou absolvovali zážitkové vyučovanie v chemickom laboratóriu Kids Lab. Počas dvoch hodín urobili 3 pokusy zamerané na zistenie obsahu vitamínu C.  fotoalbum

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       Vaše deti majú možnosť zapojiť sa do riešenia matematickej súťaže Pytagoriáda - školské kolo. Súťaž je bezplatná a traja najúspešnejší riešitelia z každého ročníka postupujú do okresného kola. Žiaci 3.,4.,5. ročníka budú riešiť 13.12. a žiaci 6.,7.,8. ročníka 14.12. 2017 v dopoludňajších hodinách.

      • PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY - úžasné vystúpenie žiačikov z III.A a III.C triedy

      • Deti z III.A a III.C triedy pod vedením Bc. Veroniky Čverčkovej vystúpili v sobotu 9.12.2017 na PETRŽALSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOCH na Námestí Republiky v rámci progranu IDÚ MLADÍ VINŠOVNÍCI.

       Kreatívne, krásne a milé vystúpenie. 

       Ďakujeme!

      • Zaujímavá ponuka pre rodičov

      • Vážení rodič/rodičia,

       máme zaujímavú pokunu!

       Dňa 13.12.2017 (streda) od 16:30 do 17:30 hod. pre vás pripravila p. psychlogička Mgr. Barbara Korbeľová zaujímavú dobrovoľnú besedu a poradňu, a to na tému:

       BEZPEČNE NA INTERNETE (kyberšikana) v učebni anglického jazyka, trakt B2, kabinetová chodba 2. stupňa. 

       TEŠÍME SA NA VÁS!

        

      • Historia magistra vitae

      • Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa vďaka p. učiteľke RNDr. Plačkovej zapojili do dejepisnej projektovej súťaže pod názvom Historia magistra vitae - Dejiny písané vodou, ktorá sa konala na ZŠ Tupolevova. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 škôl, a to s prácami vikingských drakkarov, bájnej Atlantídy, moreplavcov, vojnových lodí, ponoriek, vodných mlynov, elektrární ...

       Pre porotu nebolo jednoduché posúdiť a rozhodnúť, kto je "najlepší", pretože každý exponát a jeho tvorca sa svojou originalitou a jedinečnosťou prihováral a utvrdzoval, že voda a človek spolu tvoria dejiny ľudskej spoločnosti.

       Naša škola získala 3 ocenenia:

       Vikingský drakkar                   -     S. Bukva (VI.B)

       Vojnová fregata                       -     K. Krajňanský (VII.A)

       Moreplavci 15. storočia          -     P. Trabalková (V.B), N. Kasalová (V.B), M. Fábryová (V.C),

                                                               L. Bednár (V.C)

       SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

      • Mikuláš v škole

      • V stredu 6.12.2017 zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Žiaci popísali tabule rôznymi mikulášskymi rýmovačkami. Vyvrcholením sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša  s pomocníkmi. Nálada žiakov 1. – 9. ročníka bola sviatočná a všetci boli nedočkaví. Zároveň mohli predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky a básne sprevádzané dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil sladkosti.

       Ďakujeme p. učiteľovi Širokému a žiakom IX.A,B triedy – Barbore Durajovej, Sabine Šegedovej, Adránovi Dupaľovi a Samuelovi Patrickovi Barcajovi (špeciálne za fotografovanie a editovanie fotografií).

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

      • Volkswagen - zaujímavá exkurzia

       Žiaci 8. a 9. roč. dňa 30.11.2017 navštívili závod Volkswagen. Žiaci spoznali históriu tohto závodu a prezreli si priamo výrobne - lisovňu, agregátnu halu, sedeli v luxusných elektromobiloch, a zároveň sa dozvedeli aj o možnostiach duálneho štúdia. Odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Možno ich to ovplyvní v ich štúdiu na stredných školách a profesionálnej orientácii.

      • Vianočná besiedka pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na Vianočnú besiedku 14. decembra 2017 o 15.30 do vestibulu našej školy. Bohatý program pripravili Vaše deti s pani vychovávateľkamii a učiteľkami.

      • Noc strašidiel

      • Do galérie Noc strašidiel boli pridané fotografie.

       Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 24.11.2017 sa budatínske strašidlá chopili čarovnej moci, ktorú oslávili počas noci!

       Ďakujeme Samuelovi  Patrickovi BARCAJOVI za fotodokumentáciu a videonahrávku.