• Novinky

      • Už sme "Budatínci"

       17. október bol pre našich prváčikov významný deń. Za zvukov študentskej hymny bol každý z nich veľkou ceruzkou slávnostne pasovaný za "BUDATÍNCA". Spoločne zložili sľub a prísahu, že budú usilovnými žiakmi a dobrými kamarátmi. Pani riaditeľka a zástupkyňa im odovzdali medailu a pani učiteľky pamätný list. Po prejdení bránou "Budatínska" sa stali "veľkáčmi". Na záver nám predviedli, čo sa doteraz naučili. Po slávnosti ich čakala minidiskotéka, chutné občersvenie a fotenie s rekvizitami. fotoalbum

      • Imatrikulácia prvákov

       Vážení rodičia prvákov,

       srdečne Vás pozývame na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU NAŠICH PRVÁKOV, ktorá sa uskutoční dňa 17.10.2018 o 14.15 hodine vo vestibule školy.

      • Riaditeľské voľno

       Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 29. októbra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Marta Režnáková

      • Oznam pre rodičov všetkých žiakov

       Vážení rodičia,
       srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré bude vo štvrtok 13.9.2018 o 17.00 hod. v jedálni školy. Po jeho skončení asi o 17.20 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ, na ktorých si okrem iného zvolíte nové triedne výbory. Zástupca každej triedy sa zúčastní na zasadnutí Rady rodičov o 18.00 hod. v zborovni školy.

      • Vzdelávacie poukazy

       Vážení rodičia, dnes bol každému žiakovi vydaný Vzdelávací poukaz. Na jeho zadnej strane sú informácie o jeho uplatnení a tiež zoznam krúžkov, ktoré plánujeme viesť. Krúžok bude pracovať za predpokladu, že sa do neho prihlási minimálne 12 žiakov. Prosíme rodičov, aby po zakrúžkovaní jedného z menovaných krúžkov poukaz podpísali obidvaja zákonní zástupcovia a vrátili triednym učiteľom. Ak jeden zo zákonných zástupcov z nejakého dôvodu nemôže poukaz podpísať, informujte o tom triedneho učiteľa. Bližšie informácie môžete dostať na zasadnutí triednych aktívov dňa 13.9.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

       "Ach - jaj, tie prázdniny boli také krátke..." Takto si dnes povzdychol nejeden žiak. Zároveň sa ale všetci tešili na stretnutie so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Najslávnostnejší bol tento deň pre našich prváčikov. Väčšina z nich prišla s úsmevom na tvári, no boli aj takí, ktorí mali v očiach obavy. Tie však rýchlo pominuli. Milo ich privítala pani riaditeľka, zástupkyňa, pani učiteľky, vychovávateľky i starší žiaci. V triedach ich čakali pekné nástenky, knihy, darčeky.

   • Zvonenia

    Nedeľa 21. 10. 2018
   • Fotogaléria

    • Už sme "Budatínci"
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
    • Výlet Zlín 1.A, 4.A, 4.B, 4.C
    • Penalta 2017-18
    • V sanitke
    • OFN Petržalka 2018
    • Exkurtia v RTVS
    • Výlet na farmu
    • Okresné kolo McDonalds Cup