Základná škola Budatínska 61, 851 06 Bratislava

 

Navigácia

Partners

Sobota 23. 9. 2017
Počet návštev: 3309004

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť pre vaše deti navštevovať detský spevácky zbor SUPERAR, ktorý našej škole ponúkol spoluprácu. Tento zbor združuje deti z rôznych škôl a snaží sa vytvárať širšiu komunitu detí, rodičov a učiteľov. Zbor pravidelne koncertuje na Slovensku aj v zahraničí, najbližší zahraničný projekt je v spolupráci s Wiener Konzerthausom.

 • Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci 2. - 4. ročníka zapojiť do matematickej súťaže Maksík. Súťaž organizuje Talentida. Má 5 kôl, žiaci riešia úlohy doma. Poplatok na celý školský rok je 9,50€. Súťažiť môže aj dvojica, v tom prípade platia štartovné na polovicu. Žiaci sa prihlasujú zaplatením štartovného triednej učiteľke alebo zástupkyni pre 1. stupeň. Následne dostanú úlohy a odpovedník 1.kola.

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na plenárne zasadnutie ZRPŠ, ktoré sa uskutoční 13.09.2017 o 17.00 hod. v jedálni školy. O 17.30 hod. budú triedne aktívy ZRPŠ.

 • Prázdniny ubehli ako voda a naši žiaci sa opäť vrátili do školy. Tí starší sa rovno pobrali do tried, kde sa zvítali s pani učiteľkami a spolužiakmi. Pre prvákov bol tento deň ešte slávnostnejší. Veď sa po prvý raz stretli so svojou pani učiteľkou a vychovávateľkou, spoznali pani riaditeľku a ostatných zamestnancov školy. Vo vstupnej hale mali slávnostné uvítanie a potom plní očakávania odišli spolu s rodičmi do prváckych tried. Prajeme im aj všetkým žiakom, aby sa im po celý školský rok darilo.   fotoalbum

 • OZNAM

  Začiatok školského roka pre žiakov 2.-9. ročníka bude 4. 9. 2017 o 8.30 hodine. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné privítanie vo vestibule školy školy o 9.00 hodine.

   

 • Vážení rodičia,

  na základe odporúčania vedúcej oddelenia školstva vás chceme požiadať, aby ste poučili svoje deti, ako sa zachovať v prípade, že sa im vonku prihovoria cudzí ľudia a budú ich lákať na rôzne druhy odmeny (sladkosti a pod.)       

  vedenie školy

 • Päť dní prežili naši štvrtáci v krásnej prírode na chate Limba na Skalke pri Kremnici. Počas pobytu  sa sústredili hlavne na rozvíjanie telesnej zdatnosti, upevňovanie zdravia, ochranu životného prostredia, upevňovanie žiackeho kolektívu a získavanie praktických vedomostí a zručností. Medzi najzaujímavejšie patrili súťaže a hry  v prírode, stavba „horského obydlia“, diskotéka s párovými tancami a voľbou super pár a super tanečník, poznávanie miestnej fauny a flóry, výtvarná súťaž, futbalový turnaj. Za všetky súťaže a aktivity boli deti odmeňované diplomami a vecnými cenami. Mnohé z nich sponzorsky poskytli rodičia detí.    fotoalbum

 • V termíne od 10.6. do 15.6. 2017 sa žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a 9.B s pani učiteľkami Kubínyiovou a Moťovskou zúčastnili jazykovo - poznávacieho pobytu v Londýne. Po dlhej 23-hodinovej ceste autobusom a eurotunelom hneď prvý deň v rámci programu v Londýne videli dominanty ako Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Tower of London... Počas svojej návštevy boli ubytovaní v rodinách a vždy doobeda absolvovali  vyučovanie v škole v Edmontone, čo je časť Londýna. Postupne popoludní ich zaujali výlety do mesta Brighton a Windsoru, no tiež nákupy. Pred odchodom na Slovensko sa stihli z výšky Londýnskeho oka pozrieť na majestátny Londýn, loďou sa previezť po rieke Temža a  prezrieť si Londýn aj z lanovky. Ďakujeme všetkým.

 • 16. 6. 2017

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008, udeľuje z prevádzkových dôvodov (odstavenie vody v dôsledku havárie) riaditeľka ZŠ Budatínska 61 dňa 19. júna 2017 riaditeľské voľno.

  Mgr. Marta Režnáková, riaditeľka školy  

 • 12.6. - 16.6. sa uskutočnil IV.ročník projektu OLympijský festival nádejí Petržalka 2017. Počas piatich dní sa žiaci 1.stupňa zapojili do jednotlivých olympijských disciplín. Našu školu reprezentovalo celkovo 27 žiakov. Teší nás, že dosiahli veľmi pekné umiestnenia:          fotoalbum